China Photos

Here are some highlights from our trips over the years. Hope you enjoy them…

Fall 2010

Fall 2010 - HangZhou & ShangHai

Spring 2004

Taiwan, Jiu Fen Mountain In Taiwan

Fall 2007 Part II

Small Village near the tie pi shi hu farm

Spring 2007

Shang Hai, Hang Zhou, Chinese Herbal Garden, Tea Museum, & Local scenery.

Fall 2007

Misc Hang Zhou, stone & bronze Buddhas, organic tie pi shi hu farm.

Spring 2008

Fall 2008

Dr. Wu in the clinic, Dan B. visits HZ, and hot pot with Greg L. and Hui Yu

Spring 2009

Su Zhou, Ye Tian-Shi's house, Hang Zhou and more